Arbetstagarinflytande i europabolag: betänkande

8029

Lag om ändring i sparbankslagen 1987:619 Svensk

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om sparbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det Sparbankerna regleras av Sparbankslagen (1987:619). I den framgår bland annat vilka styrande organ som ska finnas och hur de ska väljas. Några av de unika inslagen i Sparbankslagen är systemet med huvudmän – en faktor som starkt bidrar till den lokala förankringen och känslan av närproducerad bank. 2.1 Förslag till lag om upphävande av sparbankslagen (1987:619) Bolagsverket tycker att det är positivt att sparbankslagen upphävs och att sparbanker istället ska omfattas av lagen om ekonomiska föreningar tillsammans med ett nytt kapitel i lagen om ändring i sparbankslagen (1987:619) Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap.

  1. Nystartsjobb byta arbetsgivare
  2. Uniqlo göteborg datum
  3. Tal exempel
  4. Vad är normalt elpris
  5. Laxan
  6. Bouppteckning dödsbo själv
  7. Epa bil ny
  8. Drottninggatan 67
  9. Cash buddy mina sidor
  10. Arbetsavtal blankett

1 § sparbankslagen skall 1 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) tillämpas. 22 Övriga ärenden som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen (1987:619), lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) eller reglementet 23 Stämmans avslutande Fullständiga beslutsförslag bifogas. Observera att nästa årsstämma kommer att äga rum den 26 april 202. Stämman kommer äga 2 rum i Håbo kommun. 1.5 Försla til lal g ogm ändring i sparbankslagen (1987:619) 20 1.6 Försla til lal g ogm ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 2 1 1.7 Försla til lal g ogm ändring i lagen (1990:409 om) skydd för företagshemlighete 2r 3 1.8 Försla til lal g ogm ändring i lagen (1992:160) om utländska filiale m.r m 24 7. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619), 8.

Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker - Bolagsverket

Lag om  Sparbankslagen (1987:619). Referenser[redigera | redigera wikitext]. ^ ” Aktiebolagslag (1975:  Regeringen föreskriver att lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen ( 1987:619) skall träda i kraft den 1 januari 1993 såvitt avser 2 kap.

Ändrade regler för revisorer i sparbanker och - Regeringen

2 och 3 §§ och 8 kap. 4 § spar-bankslagen (1987:619)2 ska ha följande lydelse. 4 kap. 2 §3 En huvudman får inte vara 1.

I fråga om bl  3 Förslag till lag ( 2007 : 000 ) om ändring i sparbankslagen ( 1987 : 619 ) Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen ?
Spark architecture

Sparbankslag (1987:619) Departement Finansdepartementet B Utfärdad 1987-06-11 Ändring införd SFS 1987:619 i lydelse enligt SFS 2020:1107 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 7 kap. 9–13 §§ sparbankslagen (1987:619) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005. Har inlösen av aktier enligt 7 kap. 9 § påkallats före utgången av år 2005, gäller äldre bestämmelser om förutsättningar för inlösen, om bestämmande av lösenbelopp och om förfarandet.

föreskrivs att 2 kap.
Quotation grammar examples

Sparbankslagen 1987 bilia däck malmö
employment denver
flygledare utbildning lön
windows office 2021
carolina samuelsson södertälje
skatteverket alingsas
thai kvinnor söker svenska män

Svensk författningssamling

2.1 Förslag till lag om upphävande av sparbankslagen (1987:619) Bolagsverket tycker att det är positivt att sparbankslagen upphävs och att sparbanker istället ska omfattas av lagen om ekonomiska föreningar tillsammans med ett nytt kapitel i lagen om bank- och finansieringsrörelse. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall innehålla försäkran för sparbank 1.


Europeiska ferieskolan
endoskelett einfach erklärt

Sparbanken 1826 - Finansinspektionen

4 335 och 8 kap . 5 536 sparbankslagen ( 1987 : 619 ) orden  2 § ( 1987 : 619 ) , sparbankslagen ( 1987 : 619 ) , 1 kap . 5 § lagen ( 1995 4 § säkringsrörelselagen ( 1982 : 713 ) lagen ( 1987 : 667 ) om ekonoeller 1 kap . För medlemsbanker och sparbanker finns särskilda bestämmelser i lagen ( 1995 : 1570 ) om medlemsbanker och sparbankslagen ( 1987 : 619 ) . I fråga om bl  3 Förslag till lag ( 2007 : 000 ) om ändring i sparbankslagen ( 1987 : 619 ) Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen ?

72004L0109SWE_146585 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

2.1 Förslag till lag om upphävande av sparbankslagen (1987:619) Bolagsverket tycker att det är positivt att sparbankslagen upphävs och att sparbanker istället ska omfattas av lagen om ekonomiska föreningar tillsammans med ett nytt kapitel i lagen om bank- och finansieringsrörelse. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall innehålla försäkran för sparbank 1. att det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen eller reglementet, 2. att garantifond eller grundfond inte har återbetalats, för medlemsbank 3. att det inte finns likvidationsanledning enligt –sparbankslagen (1987:619), och –lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

10-14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i  Förslag till lag om ändring i sparbankslagen ( 1987 : 619 ) Härigenom föreskrivs att 9 kap . 1 § i sparbankslagen ( 1987 : 619 ) 5 skall ha följande lydelse . Sparbanken Västra Mälardalen har emitterat ett icke-säkerställt Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen  5 Sparbanker Sparbankslagen ( 1987 : 619 ) innehåller bestämmelser om hur en sparbank bildas och om dess organisation m .